این دار الایتام به عنوان مؤسسه ای خیریه و غیر انتفاعی در سال 1390 هجری خورشیدی تاسیس گردید .

هدف از بنیانگذاری این نهاد ضروری، حمایت از ایتامی است که در مناطق محروم ایران زندگی می کنند .

نخستین ساختمان جهت اسکان ایتام در منطقه مهریز، در مرکز ایران، در حدّ فاصل میان شهرهای رفسنجان

و یزد، توسط دفتر آیة الله سید رضا حسینی نسب خریداری گردید.

هیأت مدیره و هیأت امناء این سازمان خیریه از میان افراد خیّر انتخاب گردیدند. در نخستین گام، گروهی

از ایتام منطقه شناسایی شدند و مورد حمایت این مؤسسه قرار گرفتند. امید است همه اقشار مردم خیرخواه

با حمایت های سخاوتمندانه خود، یتیمان محروم که آسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند را زیر بال و پر خود

خود قرار دهند و ما را در پشتیبانی از این عزیزان، یاری فرمایند.

------------------------------------------------------------------------------------

اعضای هیئت امناء بنیاد خیریه حضرت قاسم
حاج سید ابوالقاسم حسینی نسب
علی اکبر زارع بیدکی
سید محمد رضوانیان
ابوالقاسم زارع بیدکی
عباس زارع بیدکی
احمد زارع بیدکی
محمود زارع بیدکی
عباس بیدکی
عباسعلی زارع بیدکی فرزند حاج غلامحسین
حاج سیدحسن حسینی دوست
احمد قدکی
ابراهیم راضی

اعضای هیئت مدیره
  اعضای اصلی
علی اکبر زارع بیدکی (مدیر عامل - رئیس هیئت مدیره)
احمد زارع بیدکی (قائم مقام مدیر عامل)
عباس زارع بیدکی (نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار)
 محمد زارع بیدکی  فرزند اکبر (مشاور)
فاطمه زارع بیدکی (منشی)

اعضای علی البدل
محمود زارع بیدکی فرزند اکبر
محمد زارع بیدکی