به پایگاه دار الأیتام امام رضا (ع) خوش آمدید
Welcome to Imam Reza Darul Aytam
أهلا بکم في موقع دار الأیتام
 
 
 
   
   

.... :قال رسول الله صلی الله علیه و آله

... أنا و کافل الیتیم في الجنة

 

..... Prophet Mohammad:

..... I and supporters of orphans

..... will be in paradise.

   
   
   
   
   
Contact
   
         
 
اخبار دار الایتام

 

 

بنیانگذاری

دار الایتام به عنوان مؤسسه ای خیریه و غیر انتفاعی در سال 1389 هجری خورشیدی تاسیس گردید

هدف از بنیانگذاری این نهاد ضروری، حمایت از ایتامی است که در مناطق محروم ایران زندگی می کنند

نخستین ساختمان جهت اسکان ایتام در منطقه مهریز، توسط آیة الله سید رضا حسینی نسب خریداری گردید

و هیأت مدیره و هیأت امناء این مؤسسه خیریه از میان افراد خیّر انتخاب گردیدند. در نخستین گام، گروهی

از ایتام منطقه شناسایی شدند و مورد حمایت این مؤسسه قرار گرفتند

 

تأسیس بنیاد خیریه قاسم ابن الحسن مهریز

در راستای توسعه دارالایتام، شعبه این سازمان خیریه در محل مزویر آباد شهرستان مهریز تحت عنوان بنیاد خیریه

قاسم ابن الحسن (ع) به ثبت رسید. یاد آور می شود اعضاء هیأت امناء و هیئت مدیره این بنیاد خیریه که به منظور

حمایت از ایتام و کودکان بی سرپرست تاسیس گردیده، همه به صورت داوطلبانه کار می کنند و هیچگونه حقوق و

مزایایی به غیر از رضایت و خوشنودی خداوند، دریافت نمی دارند

بنیاد خیریه قاسم ابن الحسن مهریز

 
w   ص