پست الکترونیکی دار الایتام امام رضا - علیه السلام - در کانادا

email:

darulaytam.ir@gmail.com

تلفن دار الایتام امام رضا - علیه السلام - در کانادا

Tel.: 001- 416 - 6695900

 

پست الکترونیکی بنیاد خیریه قاسم بن الحسن - مهریز

hazratqasem@gmail.com

 

آدرس و تلفن بنیاد خیریه قاسم بن الحسن - مهریز

آدرس: یزد، مهریز، مزویر آباد، خیابان سید مصطفی خمینی، جنب پاساژ کوثر، کد پستی: 8981835574

تلفن دفتر بنیاد : 5232150 - 0352

تلفن مدیر بنیاد: 5222929 - 0352

 

شماره حساب بانکی بنیاد خیریه قاسم بن الحسن - مهریز

بانک ملی ایران، شعبه مزویر آباد مهریز

0108347860005