بنیاد خیریه قاسم بن الحسن - مهریز - دارالآیتام امام رضا علیه السلام

آدرس: یزد، مهریز، مزویر آباد، خیابان سید مصطفی خمینی، جنب پاساژ کوثر، کد پستی: 8981835574

تلفن مدیر بنیاد: 09130026075

 

شماره حساب بانکی (سیبا) بنیاد خیریه قاسم بن الحسن - مهریز

بانک ملی ایران، شعبه مهریز

شماره حساب

0108347860005

 

شماره حساب شبا بنیاد خیریه قاسم بن الحسن

IR250170000000108347860005